Helsestasjon for barn 0–5 år

Helsestasjonen tar imot barn i alderen 0–5 år som er bosatt i Asker kommune.
Fagpersoner tilknyttet helsestasjonen er: helsesøster, lege og fysio-/ergoterapeut.

Er du gravid, ta kontakt med svangerskapsomsorgen.

1. juni 2013 ble Hvalstad helsestasjon lagt ned og kommunen har etter dette fire helsestasjoner. Det er gjort store endringer i distriktene og de berørte har blitt informert.

Se helsestasjonene i kart.

Timebestilling gjøres på den enkelte helsestasjon. Vet du ikke hvilken helsestasjon barnet ditt tilhører, kontakt Barne- og familieenheten.


Sist oppdatert: 08.04.2014