Kurs og rådgivning for deg som ønsker å etablere ny bedrift

Har du spørsmål om å etablere bedrift i Asker, kontakt Etablerertjenesten for Asker og Bærum på telefon 02314 eller marked@askern.no.

Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Kurs og oppstartshjelp til nyetablerere

Se oversikt over kurs og påmelding i Akershus (Etablerer- Akershus). Her finner du også informasjon om annen støtte som tilbys lokalt, som f.eks. lånekontorer (inkubatorplasser), veiledningssamtaler mv.


Sist oppdatert: 03.10.2014