Kunnskapsprøven om alkoholloven og serveringsloven

Gå til skjema

Alle salgs- og skjenkesteder for alkoholholdig drikke skal ha en styrer og stedfortreder som har ansvar for salg og skjenking. Styrer og stedfortreder må ha avlagt en kunnskapsprøve om alkoholloven – salg eller skjenking. Alle skjenkesteder skal ha en daglig leder for serveringen og denne må ha avlagt kunnskapsprøve i serveringsloven.

På Servicetorget i Asker sentrum hver måned 

Prøvene holdes den første onsdag i måneden på Servicetorget i Asker kommune, oppmøte og registrering kl 09.30. Det avholdes ikke prøver i juli og august. Det koster 300 kroner å avlegge prøven, og beløpet betales ved fremmøte. Husk legitimasjon.
Påmelding enten ved bruk av søknadskjemaet eller via Servicetorget,

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve med flere alternativer. Det er 30 spørsmål og man må ha 24 riktige svar. Prøvetager har en time til rådighet for å besvare spørsmålene.

Kan ikke finne adressen du søker etter

Sist oppdatert: 10.10.2014