Nyheter


 • Forslag til nytt handlingsprogram: styrket eldreomsorg

  - Vi vil jobbe målrettet med økt kvalitet og dekningsgrad innen eldreomsorg, rusforebygging, psykiatri og boliger til vanskeligstilte i årene som kommer, sier rådmann Lars Bjerke.

 • Ordføreren inviterer til eldrefest 8. og 9. oktober

  Ordføreren inviterer alle Askers innbyggere over 80 år til høstfest for 48. gang. Velkommen til en kveld med hyggelig samvær og god mat.

 • Høstens innsamling av Rød boks

  Høstens innsamling av rød boks med farlig avfall og små elektroniske produkter, gjennomføres i perioden 1. september til 19. september 2014.

 • Barne- og familieenheten fikk 6 millioner i prosjektstøtte

  I juni ble det kjent at Barne- og familieenheten (BFE) i Asker kommune har fått innvilget seks millioner kroner til et prosjekt med det som mål å gjøre BFEs tjenester overfor brukerne bedre. Prosjektet startet i september i år, og vil vare i tre år fremover...

 • Den kulturelle spaserstokken

  Den kulturelle spaserstokken i Asker har rundt 60-70 arrangementer årlig på ulike arenaer. I tillegg har seniorsentrene mange flotte tilbud.

 • Kunne du tenke deg å bli "bolighjelper"?

  Mange trenger av ulike grunner hjelp til å finne et godt sted å bo. Bolighjelpen kan koble de boligsøkende med frivillige som kan bidra underveis - enten det gjelder kjøp eller leie av bolig.

 • Landbrukskontoret flytter til Asker

  Fra 1. august er Asker kommunes landbrukskontor flyttet tilbake fra det felles landbrukskontoret Asker og Bærum kommuner har hatt i 30 år.

 • Solvang skole vant årets Askerfinale i Ungt Entrepenørskap

  Fredag 13. juni ble årets vinner for 8. trinn i Ungt Entreprenørskap kåret. Fem jenter fra Solvang ungdomsskole vant finalen, med app-idéen "Bli med".

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

 • Nye parkeringsmuligheter ved Heggedal stasjon

  Fra april 2014 har de som pendlerparkerer ved Heggedal stasjon mulighet til å parkere på Sentrumstomta. I forbindelse med byggearbeid blir det redusert mulighet for parkering på Østsiden av jernbanen (Fabrikktomta), men totalt sett blir parkeringssituasjone...