Skolefritidsordningen (SFO)

Gå til skjema

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. Alle som søker får plass.

Om søknaden

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Påmelding skjer elektronisk. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig. 

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2014

Det er i Asker lik betalingssats for alle barn i SFO fra første til fjerde trinn ut fra antall dager i uken SFO brukes. Det betales for SFO-plass i 10 måneder. 

OBS! Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. 

Brukerbetaling per måned:

5 dager per uke kr 2 318,00
4 dager per uke kr 1 858,00
3 dager per uke kr 1 392,00
Feriedager, per dag kr 230,00
Dagbarn, per dag kr 150,00

Åpningstider

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

SFO i ferier

Ved enkelte skoler har  SFO et ferietilbud. Dette gjelder i disse feriene:

- 1. august til skolen starter
- i høstferien
- i vinterferien
- etter skoleslutt i juni og til 1.juli

Til ferieåpningsdagene er det nødvendig å melde seg på via egen påmelding
 
For de av SFO-ene som tilbyr ferieåpning vil det i god tid før påmeldingsfristen går ut bli lagt ut et eget søknadsskjema som må benyttes. Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen. Dette avhenger av påmeldingen ved den enkelte skole.

I skolens jule- og påskeferie, samt juli måned, er SFO stengt.

 

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har 2 planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes ved de lokale skolene.
Her er en oversikt over planleggingsdager ved de forskjellig SFO-ene:

Billingstad har planleggingsdager 14. og 15. august  
Blakstad har planleggingsdager 14. og 15. august
Bondi har planleggingsdager 11. og 12. august  
Drengsrud har planleggingsdager 11. og 12. august  
Hofstad har planleggingsdager 14. og 15. august  
Hvalstad har planleggingsdager 14. og 15. august  
Jansløkka har planleggingsdager 11. og 12. august  
Mellom-Nes har planleggingsdager 12. og 13. august  
Nesøya har planleggingsdager 14. og 15. august
Rønningen har planleggingsdager 11. og 12. august  
Vardåsen har planleggingsdager 12. og 13. august  
Vettre har planleggingsdager 12. og 13. august

Kvalitetsplan for SFO i Asker

Kommunestyret i Asker vedtok i januar 2013 en plan for kvalitet i SFO.

Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune

Fastsatt av Asker kommunestyre 5. mars 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

Forskriften gjelder for den kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune (SFO), herunder SFO for elever med særskilte behov.

 

 


Sist oppdatert: 19.06.2014