Meld om feil på vei og gatelys

Feil på veier, fortauer, gang-og sykkelveier

Feil på kommunale veier, fortauer og gang- og sykkelveier meldes til Servicetorget
Beredskapsvakt etter arbeidstid

For å melde feil på fylkesveier og E18, kontakt Statens vegvesen.

Feil på veilys

For best mulig vedlikehold av vei- og gatebelysningen er vi avhengige av at publikum melder fra om mørke lamper og nedkjørte eller skadede lysmaster.

Farlige forhold på master og ledninger

Ved skader på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende, meld fra til Hafslund Netts driftssentral på beredskapstelefon telefon 815 30 400 (hele døgnet).

Mørke lamper på kommunale vei- og gatelys

Meld inn feil på vei- og gatelys, eller kontakt Servicetorget.

Områder med feil på lys skal rettes innen utgangen av neste virkedag. Enkeltstående lamper skal skiftes ut innen 28 kalenderdager.

Mørke lamper langs fylkesveier og E-18

Meld inn feil på lamper langs fylkesveier og E-18, eller kontakt Statens vegvesen på telefon 175.
Kommunen er ikke ansvarlig for fylkesveier og E-18. 

Mørke lamper på friluftsområder og idrettsanlegg

Feil eller mørke lamper i lysløyper eller andre idrettsanlegg meldes til Natur og idrett.


Sist oppdatert: 30.10.2014