Bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?

Omsorgssvikt, bekymringsmelding eller akutt situasjon

Kontakt Barneverntjenesten om du har mistanke om omsorgssvikt og trenger råd og veiledning, eller ønsker å sende inn en bekymringsmelding. Er det en akutt situasjon, ta kontakt med Barneverntjenesten på telefon 66 90 97 00 eller Barnevernvakten utenom kontortid på telefon 67 57 62 89/ 975 05 860.

Urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon?

Kontakt mottaket i Barne- og familieenheten for veiledning eller drøfting dersom du er urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon. Se kontaktinformasjon på egen side (merk at det er ulike åpningstider for Mottak og vanlig ekspedisjon.

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Du kan også ta kontakt med barnehagen eller skolen og be om et møte. Asker kommune har et tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) for samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, helsesøstertjenesten, PPT og barnevern. Alle ansatte har taushetsplikt.

Når foreldre strever med å ta omsorg for egne barn

Barn med foreldre som er syke, rusavhengige eller har vært utsatt for skade kan oppleve belastninger som er tunge å bære for en kortere eller lengre tid.

I Barne- og familieenheten (BFE) har en egen koordinator det overordnede ansvar for å fremme barneperspektivet der barn er pårørende. Koordinatorens oppgave er å være et bindeledd mellom Barne- og familieenheten og helsepersonell innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten som ivaretar den voksnes behov for behandling og hjelp.

Ved behov, ta kontakt med Barne- og familieenheten.


Sist oppdatert: 26.10.2015