Fritidstilbud for ungdom

Det er to ungdomsklubber i Asker, i tillegg til Radar i kulturhuset.

Kaliber ungdomsklubb og Nova fritidsklubb og Strandsonen fritidsklubb, er rusfrie fritidstilbud for ungdom i nærmiljøet mellom 13 og 18 år.


Sist oppdatert: 24.01.2016