Fritidstilbud for ungdom

Det er to ungdomsklubber i Asker, i tillegg til Radar i kulturhuset.

Kaliber ungdomsklubb og Nova fritidsklubb er rusfrie fritidstilbud for ungdom i nærmiljøet mellom 13 og 18 år.

Sone Nord er et prosjekt i Torstad og Landøya-området. Dette er et fritidstilbud for ungdom som bor i området.


Sist oppdatert: 13.04.2015