Søke om støttekontakt/fritidskontakt

Personer eller familier som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse, kan søke om støttekontakt/fritidskontakt. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Formålet med ordningen er at den skal medvirke til å bryte isolasjon, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter.

Søknad sendes til Brukertorget, Tjenestetildelingen på felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.


Sist oppdatert: 25.08.2015