Psykisk helse

Psykiske kriser

Ved akutte/alvorlige psykisk kriser skal man ta kontakt med sin fastlege eller legevakt.

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med Barne- og familieenheten.

Psykisk helse for voksne

Er du over 18 år, og trenger psykisk støtte i perioder når symptomene overtar styringen av livet, kan du søke om oppfølging fra psykisk helsetjeneste i kommunen. De fleste tjenester fra psykisk helse søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget. Mer om tilbudene til voksne med psykiske vansker.


Sist oppdatert: 08.04.2015