Seniorsenter

Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker. Sentrene er en naturlig arena for å utøve aktiviteter, som fremmer helse og trivsel, i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet.

Seniorsentrene:

Sentrene tilbyr:

  • En sosial møteplass i nærmiljøet
  • Foredrag, kurs, hobbyaktiviteter og trening i grupper. 
  • Kafeteria - noen har også servering av middag.
  • Det arrangeres også turer og ulike tilstelninger. 

Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter tilkommer en egenandel.

Oppsøkertjenesten kan treffes på Asker seniorsenter og Holmen seniorsenter en onsdag i måneden kl. 11.00–12.00.

  • Asker seniorsenter
  • Borgen seniorsenter
  • Heggedal seniorsenter
  • Holmen seniorsenter
  • Vollen seniorsenter
Neste
Forrige

Sist oppdatert: 04.01.2016