Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker.

Sentrene er en sosial møteplass i nærmiljøet og en naturlig arena for å utøve aktiviteter, som fremmer helse og trivsel, i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet. Sentrene arrangerer foredrag, kurs, turer, hobbyaktivteter og trening i grupper. Alle sentrene har kafeteria og noen har også servering av middag. 

Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter tilkommer en egenandel.

Oppsøkertjenesten besøker seniorsentrene en gang pr måned. Se nettsidene deres for tidspunkt og sted.

I tillegg driver Nesøya Eldres Vel aktiviteter for pensjonister og seniorer på og omkring Nesøya.


Viser 5 av 5 seniorsentre