Oversikt - idrettshaller og anlegg

Haller

Askerhallen (Ishall og idrettshall)

Heggedal idrettshall

Holmen idrettspark

Leikvollhallen

Vollen idrettshall

Bondi skole idrettshall

Nesøya skoles idrettshall åpnet 1. februar 2015.

Svømmehaller/bad

Risenga svømmehall

Landøya bad

Fotballbaner

Arnestad kunstgress- og gressbane
Banene ligger  i Vollen og driftes av Vollen Ungdomslag.

Borgen kunstgress- og grusbane
Banene ligger på Borgen i Asker og driftes av Asker kommune.

Føyka kunstgress-, gress- og grusbane
Banene ligger på Føyka i Asker sentrum og driftes av Asker skiklubb.

Gjellum kunstgress- og grusbane
Banene er en del av Gjellum Idrettspark og driftes av Heggedal Idrettslag.

Holmen gress- og 2 kunstgressbaner
Banene ligger på Holmen og driftes av Holmen idrettsforening

Nesøya kunstgressbaner
Nesøya idrettspark har to kunstgressbaner, en 11-er bane og en 7-er bane. 11-banen har undervarme og kan benyttes vinterstid. Banene driftes av Nesøya idrettslag.

Risenga kunstgress- og grusbane
Banene er en del av Risenga Idrettspark og driftes av Asker kommune. Banene leies ut til fotballklubber/lag i perioden oktober til april, fra klokken 15.00 til 22.30.

Treningsparker

Det er fire kommunale treningsparker i Asker. I Risenga idrettspark, Nesøya idrettspark, ved Arnestad stadion og i Kloppedalen i Heggedal er det etablert treningsparker for egenvektstrening.  Apparatene er til fri bruk for innbyggerne når som helst på døgnet. Egenvektstrening gjør at alle kan finne sitt nivå for aktivitet, og vil man ha forslag til øvelser, finnes skilt som viser hvordan man kan trene.  Det er også QR-koder på apparatene slik at man kan finne videoer av øvelser ved hjelp av mobiltelefon.

Sandvolleyballbaner

Kommunale baner for sandvolleyball:

- Holmenskjæret (2 baner)
- Sjøstrand bad
- Kloppedalen
- Borgen nærmiljøsenter

Banene kan ikke leies til fast bruk. Er du interessert i å arrangere turneringer eller lignende, ta kontakt med Servicetorget.

Andre baner:

- Føyka
- Torsløkka

Skøytebaner

- Risenga kunstisbane

Øvrige anlegg

Vardåsen skisenter

Nesøya idrettspark


Sist oppdatert: 09.09.2015