Tilskuddsordninger

Lokale tiltak og lokale søkere

Dette er penger som organisasjoner og de som jobber lokalt i Asker kan søke på. Midlene er prioritert til barn og unge, noe som blant annet viser seg ved at driftstilskuddet beregnes ut fra medlemmer i organisasjonen som er i aldergruppen 6- 20 år. Tilsvarende er prosjekter og tiltak for/av barn og unge prioritert.