Skjenking og servering

For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer, eller servere mat og/eller drikke, må du ha en bevilling gitt av kommunen. Har du spørsmål om bevilling, ta kontakt på telefon 66 90 91 93 eller til Servicetorget på telefon 66 90 90 90 - eller bruk AskerDialogen.

Det kan søkes om:

  • Alminnelig skjenkebevilling - gis til næringsdrivende for en periode på inntil 4 år.
  • Serveringsbevilling - kan gis til søkere som vil servere mat og/eller drikke.
    Daglig leder for serveringen ved et skjenkested må ha avlagt kunnskapsprøven om serveringsloven.
  • Skjenkebevilling for en enkeltstående anledning  - kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner for ett tilfelle, f.eks. et arrangement som er åpent for alle.
  • Ambulerende skjenkebevilling til deltager i sluttet selskap hvor det tas betalt for alkoholholdige drikker på stedet eller når betalingen innbakt i en påmeldingsavgift e.l.
    Bevilling kan gis til privatpersoner og må gjelde for et bestemt lokale og for en bestemt anledning.
    For helt private arrangementer som bryllup, feiring av fødselsdager/jubileer - hvor det ikke tas betalt for alkoholholdige drikker - er det ikke krav om ambulerende skjenkebevilling.

Sist oppdatert: 03.10.2014