Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Informasjon og søknadsskjemaer for salg, servering og skjenking i Asker.

Frist for å søke salgs- og/eller skjenkebevilling som skal gjelder etter juni 2016, er 7. desember 2015.

Les om nytt prikkbelastningssystem som gjelder fra 01.01.2016.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Har du spørsmål om bevilling, ta kontakt på telefon 66 90 91 93 eller til Servicetorget på telefon 66 90 90 90 eller e-post: servicetorget@asker.kommune.no.

Vi utfører vandelskontroller og salgs- og skjenkekontroller for å sikre at lover og retningslinjer overholdes. Ved brudd på lovgivningen, kan Asker kommune inndra bevillingen
Vi behandler søknader om bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven, og gir informasjon og veiledning innenfor disse områdene.
Vi beregner og innkrever bevillingsgebyr, og avholder etablerer- og kunnskapsprøver.


Sist oppdatert: 30.12.2015