Kunnskapsprøven om alkoholloven og etableringsprøve om serveringsloven

Gå til skjema

Alle salgs- og skjenkesteder for alkoholholdig drikke skal ha en styrer og stedfortreder som har ansvar for salg og skjenking. Styrer og stedfortreder må ha avlagt en kunnskapsprøve om alkoholloven – salg eller skjenking. Alle skjenkesteder skal i tillegg til styrer for skjenking av alkohol ha en daglig leder for serveringen. Daglig leder må ha avlagt etablererprøve i samsvar med serveringsloven. 

På Servicetorget i Asker sentrum hver måned 

Prøvene holdes den første onsdag i måneden på Servicetorget i Asker kommune, oppmøte og registrering kl. 09.30. Det avholdes ikke prøver i juli og august. Det koster 400 kroner å avlegge kunnskapsprøven om alkoholloven; salg eller skjenking. Etablererprøve i henhold til serveringsloven koster 400 kr. Beløpet betales ved fremmøte. Husk legitimasjon. Påmelding enten ved bruk av søknadskjemaet eller via  Servicetorget,

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Det er 30 spørsmål og man må ha 24 riktige svar. Prøvetager har en time til rådighet for å besvare spørsmålene.

Etablererprøve etter serveringsloven er en tilsvarende flervalgsprøve med 50 spørsmål og man må ha 40 riktige svar. Prøvetager har en time og 30 minutter til rådighet for å besvare spørsmålene.

Kan ikke finne adressen du søker etter

Sist oppdatert: 10.02.2015