Kunnskapsprøver om alkoholloven

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs – eller skjenkebevilling må ha bestått prøven.

Gjennomføring av prøven

  • Du kan ta prøven:
    Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:  kl 08.30, 09.30, 12.30, 13.30 eller 14.30
    Torsdag: kl 12.30, 13.30 eller 14.30.
  • Møt opp senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Får du 7 feil eller mer, stryker du.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.

Påmelding

Kontakt Servicetorget på telefon 66 90 90 90 eller send e-post.

Hva koster det?

Det koster 400 kr, som betales ved oppmøte hos Servicetorget.

Hva en pensum?

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.

Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,4,5,7,8 og 9 med forskrifter.

Boken «Kunnskapsprøven i alkoholloven» inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

Boken kan du kjøpe på nett.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen.

Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den e-postadressen du bruker ved påmelding.

Kan ikke finne adressen du søker etter

Sist oppdatert: 02.09.2015