Nyheter


 • Høring av planprogram for Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020

  Gjeldende plan skal revideres, og rådmannen i Asker kommune sender med dette ut  planprogram for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 - 2020  på høring. Høringsinnspill til planprogrammet må sendes Asker kommune innen onsdag 6. ma...

 • Forslag til kulturplan på høring

  Komité teknikk, kultur og fritid har utarbeidet et forslag til Kulturplan 2016-2026 for Asker kommune og sender nå forslaget på høring til aktuelle foreninger og institusjoner. Høringsfristen er mandag 18. mai.  Etter høringsfristens utløp vil komitéen legg...

 • Sommerbåt mellom Oslo og Vollen

  Akershus fylkesting har vedtatt et nytt båttilbud på Oslofjorden i sommerhalvåret. Nå blir det hurtigbåt mellom Aker Brygge, Fornebu, Vollen, Slemmestad, Håøya, Oscarsborg og Drøbak i helgene fra slutten av juni til midten av august. 

 • Se partienes listeforslag til høstens valg

 • Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune på høring

  Forslag til endret forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune ble behandlet i Komité for oppvekst, 24.03.2015. Komiteen besluttet enstemmig å legge forslaget ut til høring. Alle interessenter kan nå komme med innspill innen 4. mai.

 • Stort oppmøte ved åpningen av innbyggertorget i Heggedal

  24. mars åpnet innbyggertorget i Heggedal sine helt nye dører med brask og bram, fine taler, musikk, pølser og stor fest. 

 • Ny E18 – også bra for buss, sykkel og miljø

  Buss og sykkel får hver sin vei mellom Asker og Oslo, var ett av hovedpoengene mange interesserte - både folkevalgte og privatpersoner - fikk med seg fra seminaret om ny E18 gjennom Asker som ble arrangert torsdag 19. mars i Asker rådhus.

 • Kurs for deg som skal bygge

  Plan- og bygningsavdelingen holder kurs for kommunens innbyggere om hva du kan bygge uten søknad onsdag 29. april, klokken 18.00.

 • Ønsker dialog om radikalisering og ekstremistisk vold

  Ordføreren i Asker arrangerer dialogmøte om forebygging av radikalisering og ekstremistisk vold i samfunnet. Representanter fra ulike trosretninger, idrettslag, frivillige organisasjoner, kommunale tjenester, Arbeids- og velferdsdirektoratet og politiet er...

 • Asker får ekstramidler til økt lærertetthet

  I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre, er det bevilget 200 millioner kroner for å øke lærertettheten for de yngste elevene. Av dette får Asker kommune drøyt 7 millioner kroner.