Rådmannen utarbeider hvert år forslag til budsjett og handlingsprogram og legger det fram for formannskapet i midten av september. Formannskapet legger deretter rådmannens forslag ut på høring.

I denne første høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre, og alle inviteres til å komme med innspill.

De politiske partiene kommer så med sine endringsforslag. Det blir også gitt føringer for kommunens mål og rammer gjennom statsbudsjettet.

I november blir rådmannens forslag med tilleggsinnstilling og endringsforslag behandlet av formannskapet. Så blir det ny høringsrunde der alle kan komme med sine synspunkter.

Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Asker kommunes mål og rammer for de neste fire årene.

Budsjettprosessen 2017
ÅrshjulsprosesserUtvalg1. halvår
Sak om årshjulet 2017 ØEE / Formannskap / Kommunestyre 23./24./31. januar
HP seminar komiteene Komiteene 21./22./23. mars 
Resultater brukerundersøkelser Komiteene 21./22./23. mars
Dialogmøter med brukerrådene, innspill til HP Komiteene mars 
Eierdag Kommunestyret 25.apr
HP seminar/ studietur Formannskapet 26. – 28. april
Årsrapport og regnskap for 2016 ØEE / Formannskap / Kommunestyre 6./ 13. juni
1.Tertialrapport ØEE / Formannskap / Kommunestyre 6./13. juni
Økonomiske rammer og strategiske mål for HP  ØEE / Formannskap / Kommunestyre 6./13. juni
Investeringsseminar Formannskap 20.jun
Forslag til HP 2018-2021 Formannskap 19.sep
Forslag til HP 2018-2021 Komiteene 26./27./28. september
Høringsperiode rådmannens forslag til HP 20.september – 20.okt    
Høringsmøte fellesrådene/velforbundet  Formannskap 10.okt
2.Tertialrapport ØEE / Formannskap / Kommunestyre 9./10./17. oktober
Forslag til HP 2018-2021 ELR/KRFF 25.okt
Spørsmål/svar til rådmannens forslag til HP Partiene/Adm. 27. oktober - 3. november
HP 2018-2021 med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskap 21.nov
Høringsperiode formannskapets innstilling Offentlig ettersyn  22. november  – 6. desember
Endelig behandling HP 2018-2021 Kommunestyre 12.des