Skolefritidsordningen (SFO)

Gå til skjema

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00. 

Søknad

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Påmelding skjer elektronisk. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig. 

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2016

Det er i Asker lik betalingssats for alle barn i SFO fra første til fjerde trinn ut fra antall dager i uken SFO brukes. Det betales for SFO-plass i 10 måneder. Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. Foreldrebetaling løper fra startdato i tilbudsbrevet, og at betaling forfaller i månedlige rater:

  • 5 dager per uke kr 2 630
  • 4 dager per uke kr 2 104
  • 3 dager per uke kr 1 580
  • Feriedager, per dag kr 260
  • Dagbarn, per dag kr 170

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Skal du endre eller si opp SFO-plassen må dette gjøres skriftlig til SFO-styrer. Les mer om endring og oppsigelse.

SFO i ferier

Flere av skolene har SFO-tilbud i deler av sommerferien og i høst- og vinterferien. Det er egen påmelding i itslearning for deltagelse på ferie-SFO - https://asker.itslearning.com/

Oversikt over skoler med ferie-SFO og informasjon om påmelding.

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har 2 planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes ved de lokale skolene.


Sist oppdatert: 03.02.2016