Hovedgården ungdomsskole

Hovedgården ungdomsskole har visjonen «en arena for mestring, kompetanse for morgendagen». Eleven er alltid i fokus og personalet følger tett opp den enkelte. Vi arbeider i klasse, på tvers av klasser og på tvers av trinn. Det skaper et godt og trygt miljø. Skolen er med i et pilotprosjekt der PALS for ungdomsskolen utarbeides.

Skolen er fire paralleller med 300 elever og 40 ansatte. Vi ligger midt i Heggedal, sentrumsnært og naturskjønt.

Kantina og aktiviteter i friminuttene skaper god trivsel på skolen

Kontakt

Telefon

66 76 15 10

Faks

66 79 60 50

E-post

Hovedgarden.ungdomsskole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Heggedalsbakken 11
1389 Heggedal