Parkering i Asker

Avgiftsparkering

Det er avgiftsparkering i Asker sentrum, på parkeringsplassene i nærområdet Asker sentrum og i Vollen.

Skiltingen på stedet regulerer avgiftsparkeringen med tidsrom, hvem som lovlig kan parkere på stedet, hva det koster og hvor lenge du kan stå parkert.

Avgiftsparkering gjelder også for MC/mopeder så sant ikke annet fremgår av skiltingen.

Parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Dersom du mener du feilaktig har fått parkeringsbot kan du klage på dette. Fremgangsmåte for klage finner du på ilagt parkeringsgebyr og tilleggsavgift.

Husk at betalingsfristen på 3 uker løper uavhengig av om det er innsendt klage. Er parkeringsgebyr og/eller tilleggsavgift ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes gebyret/tilleggsavgiften med 50%. Dette gjelder selv om gebyret/tilleggsavgiften er påklaget.

Gis det medhold på klagen etter at betaling har funnet sted, vil pengene bli tilbakebetalt

Satsene for parkeringsgebyr og tilleggsavgift blir fastsatt av Vegdirektoratet.

  • Parkeringsgebyr, for tiden kr 500, ilegges for overtredelse av bestemmelsene i og i medhold av Vegtrafikkloven.
  • Tilleggsavgift, for tiden kr 300, ilegges hvor bestemmelsene for avgiftsparkering ikke er fulgt.

Sist oppdatert: 28.09.2015