Parkering i Asker

Avgiftsparkering

Det er avgiftsparkering i Asker sentrum, på parkeringsplassene i nærområdet Asker sentrum og i Vollen.

Skiltingen på stedet regulerer avgiftsparkeringen med tidsrom, hvem som lovlig kan parkere på stedet og hvor lenge du kan stå parkert.

Avgiftsparkering gjelder også for MC/mopeder så sant ikke annet fremgår av skiltingen.


Sist oppdatert: 04.02.2015