Saker fra kommunestyret 12. juni

I sitt siste møte før sommerferien tirsdag 12. juni, hadde kommunestyret et stort antall saker til behandling, noe som blant annet førte til at møtet startet allerede klokken 10.00 på formiddagen. Her finner du noen av sakene som var oppe til behandling.

Asker blir friby for forfulgte kunstnere

Asker blir nå friby for forfulgte kunstnere. Det vedtok et enstemmig kommunestyre tirsdag 12. juni. Som friby vil Asker kommune være hjemkommune for en anerkjent kunster fra et annet land.

Usikker økonomi krever tydelige rammer

Kommunestyret vedtok tirsdag 12. juni strategiske mål og rammer for Asker i perioden 2019-2022. Dette danner grunnlaget for planleggingen av neste år og årene framover.

Nå blir det skiarena på Solli

Solli skiarena med skytebane er i ferd med å bli en realitet, etter at kommunestyret med stort flertall tirsdag 15. mai vedtok offentlig områderegulering for skiarena med utfartsparkering på Solli. Skiskytteranlegget skal i første omgang ha kun 20 skyteskiver.

Gi innspill til ny sykkelplan

Forslag til "Temaplan sykkel 2018-2030" er nå ute til høring. Alle som ønsker kan gi innspill til planen innen 1. september.