Det skal bli lett å leve klimavennlig i Asker

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og økende miljøutfordringer krever kraftfulle tiltak. Kommunestyret har vedtatt ny kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen) for perioden 2018-2030.

Ønsker Asker-samarbeid om areal- og transportutvikling

Fylkesordfører Anette Solli ønsker samarbeid med Asker om areal- og transportutvikling i regionen. Hun legger også vekt på at Asker bør være med i etableringen av et Hovedstadsråd. Dette kommer fram i brev som ordfører Lene Conradi mottok nylig.

Politiske møter denne uken

Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.