Politiske møter denne uken

Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Første skritt for nye Askers kommuneplan

Kommunestyret vedtok tirsdag 11. juni rammer og retning for nye Askers kommuneplanarbeid framover, da de vedtok planprogrammet for ny kommuneplan. Tilsvarende vedtak er gjort i Hurum og Røyken.

Askers årsrapport 2018 vedtatt av kommunestyret

Årsrapporten 2018 viser gode resultater for Asker kommune. Kommunestyret berømmer innsatsen som gjøres hver eneste dag – av folkevalgte og ansatte – for å levere gode velferdstjenester og legge til rette for god samfunnsutvikling.

Slik jobber Asker med å få ned mobbetallene

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2018-19 viste at askerskolen har en negativ utvikling når det gjelder mobbing – særlig på barneskolen sammenliknet med foregående år. Her er ni konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet som kommunestyret vedtok tirsdag 11.juni.