Asker blir friby for forfulgte kunstnere

Asker blir nå friby for forfulgte kunstnere. Det vedtok et enstemmig kommunestyre tirsdag 12. juni. Som friby vil Asker kommune være hjemkommune for en anerkjent kunster fra et annet land.

2017 ble et rekordår - Les årsrapporten

I 2017 hadde Asker kommune et av sine beste økonomiske resultater noen gang. Netto driftsresultat ble 421 millioner kroner, eller 8,5 prosent. Årsakene til det gode resultatet var blant annet høye skatteinntekter, reduserte pensjonsutgifter og god avkastning på finansforvaltningen.

Nå blir det skiarena på Solli

Solli skiarena med skytebane er i ferd med å bli en realitet, etter at kommunestyret med stort flertall tirsdag 15. mai vedtok offentlig områderegulering for skiarena med utfartsparkering på Solli. Skiskytteranlegget skal i første omgang ha kun 20 skyteskiver.

Gi innspill til ny sykkelplan

Forslag til "Temaplan sykkel 2018-2030" er nå ute til høring. Alle som ønsker kan gi innspill til planen innen 1. september.