Budsjettet for 2018 er vedtatt

– Jeg gleder meg over et budsjett uten et eneste kutt i tjenestene, og som i tillegg styrker viktige områder som arbeid mot vold i nære relasjoner og arbeid mot fattigdom, som satser videre på digitalisering i skoler og barnehager, har høye kulturambisjoner og helse- og omsorgstjenester som setter innbyggeren i sentrum, sier ordfører Lene Conradi om kommunebudsjettet for neste år.

Arealdelen av kommuneplanen er revidert

Kommuneplanen er kommunens viktigste redskap for å styre utviklingen av lokalsamfunnet. 1. januar 2020 blir Hurum, Røyken og Asker slått sammen til en ny kommune. Da vil vi få en helt ny kommuneplan. Ettersom dette kun er to år til, ble kommuneplanen fra 2014 bare delvis revidert høsten 2017.

Statsbudsjett som forventet

Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet torsdag 12. oktober. Dette er i det nederst intervallet regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen i vår, der de la opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner.