Første skritt for nye Askers kommuneplan

Kommunestyret vedtok tirsdag 11. juni rammer og retning for nye Askers kommuneplanarbeid framover, da de vedtok planprogrammet for ny kommuneplan. Tilsvarende vedtak er gjort i Hurum og Røyken.

Askers årsrapport 2018 vedtatt av kommunestyret

Årsrapporten 2018 viser gode resultater for Asker kommune. Kommunestyret berømmer innsatsen som gjøres hver eneste dag – av folkevalgte og ansatte – for å levere gode velferdstjenester og legge til rette for god samfunnsutvikling.

Slik jobber Asker med å få ned mobbetallene

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2018-19 viste at askerskolen har en negativ utvikling når det gjelder mobbing – særlig på barneskolen sammenliknet med foregående år. Her er ni konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet som kommunestyret vedtok tirsdag 11.juni.

Revidert nasjonalbudsjett og Asker kommune

Tirsdag 14. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019. - Det er positivt at regjeringen satser på samferdsel i regionen vår, sier ordfører Lene Conradi. Hun legger til at det ikke ser ut til at Asker kommune har behov for å endre kommunebudsjettet for 2019.

De unge bestemmer

Det var et historisk møte da De Unges Kommunestyre (DUK) ble avholdt for siste gang i «gamle» Asker kommune 4. april.

Politiske møter denne uken

Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Asker viser vei med bærekraftige bygg

Visste du at Holmen svømmehall er ett av landets mest energieffektive svømmeanlegg? I 2017 ferdigstilte vi to bærekraftige bygg, som har oppnådd sine miljø- og klimamål. Nå har vi to nye bygg i støpeskjeen.