Rådmannen har lagt fram budsjettforslaget for neste år

Fortsatt digitalt løft i skoler og barnehager, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som lar flest mulig bo lengst mulig i eget hjem, og videreutvikling av kulturskolen, kulturarenaer og -aktiviteter er noen av satsingsområdene for Asker kommune neste år. Arbeidet med å planlegge kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum i 2020 vil også stå helt sentralt.

Asker vant Innovasjonsprisen 2017

Innovasjonsprisen 2017 ble delt ut under Arendalskonferansen, torsdag 15. juni. Asker var én av tre nominerte kommuner, og gikk av med seieren.

Formannskapet er enige om gode tiltak på Borgen

Mye bra har skjedd på Borgen siden Borgenprosjektet ble satt i gang for noen år siden. I løpet av sommeren står Innbyggertorget klart med Seniorsenter og Nærmiljøsentral. Underetasjen i kirken og Barnas Hus rustes opp for større og mindre aktiviteter i nærmiljøet. Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag at uteområder og parker også skal rustes opp.