Gi innspill til områdeplanen for Høn-Landås

I sitt møte 14. mars 2018 besluttet bygningsrådet å sende forslaget til områdereguleringsplan for Høn-Landås på høring. Alle innbyggere og andre interesserte kan gi sine innspill til forslaget, innen 15. juni.

Krever tilbakebetaling fra privat barnehage etter tilsynsrapport

Asker kommune åpnet økonomisk tilsyn med Risenga barnehage i august 2017. Tilsynsrapporten ble offentliggjort ved orientering til formannskapet den 23. januar. Rapporten viser at offentlig tilskudd og foreldrebetaling i tilsynsperioden i all hovedsak har gått til det de skal – nemlig å gi barna et godt pedagogisk tilbud. Men det er betalt kr 330 000,- for mye husleie i årene 2015 og 2016. Kommunen krever at morselskapet ordner opp innen 1. mai.

Arealdelen av kommuneplanen er revidert

Kommuneplanen er kommunens viktigste redskap for å styre utviklingen av lokalsamfunnet. 1. januar 2020 blir Hurum, Røyken og Asker slått sammen til en ny kommune. Da vil vi få en helt ny kommuneplan. Ettersom dette kun er to år til, ble kommuneplanen fra 2014 bare delvis revidert høsten 2017.