14 veier skal få nye veinavn

14 veier i Asker skal få nye navn til kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum 1. januar 2020. 12. februar vedtok formannskapet de nye veinavnene for Asker.

Omfattende utvidelse av det kommunale boligtilbudet

Det skal være godt for alle å bo i Asker. En ny rapport som ble lagt frem for formannskapet 12. februar viser at kommunen leverer over det ambisiøse målet om å realisere 60 boliger til mennesker som har utfordringer på boligmarkedet.

Gode nyheter for barn og unge i Asker

På årets første kommunestyremøte 29. januar stod flere saker om kommunes yngste innbyggere på agendaen. Mobilbruk, helsearbeid i skolen og leke- og læringsmiljø i skoler og barnehager var oppe til behandling.

Det skal bli lett å leve klimavennlig i Asker

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og økende miljøutfordringer krever kraftfulle tiltak. Kommunestyret har vedtatt ny kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen) for perioden 2018-2030.

Ønsker Asker-samarbeid om areal- og transportutvikling

Fylkesordfører Anette Solli ønsker samarbeid med Asker om areal- og transportutvikling i regionen. Hun legger også vekt på at Asker bør være med i etableringen av et Hovedstadsråd. Dette kommer fram i brev som ordfører Lene Conradi mottok nylig.