De unge bestemmer

Det var et historisk møte da De Unges Kommunestyre (DUK) ble avholdt for siste gang i «gamle» Asker kommune 4. april.

Asker viser vei med bærekraftige bygg

Visste du at Holmen svømmehall er ett av landets mest energieffektive svømmeanlegg? I 2017 ferdigstilte vi to bærekraftige bygg, som har oppnådd sine miljø- og klimamål. Nå har vi to nye bygg i støpeskjeen.

14 veier skal få nye veinavn

14 veier i Asker skal få nye navn til kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum 1. januar 2020. 12. februar vedtok formannskapet de nye veinavnene for Asker.

Omfattende utvidelse av det kommunale boligtilbudet

Det skal være godt for alle å bo i Asker. En ny rapport som ble lagt frem for formannskapet 12. februar viser at kommunen leverer over det ambisiøse målet om å realisere 60 boliger til mennesker som har utfordringer på boligmarkedet.