Kulturlåven skal bygges om

Formannskapet besluttet tirsdag 9. oktober at utbyggingen av Kulturlåven på Østre Asker gård skal gjennomføres.

Statsbudsjett som forventet

Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjett 2019 mandag 8. oktober. Ordfører Conradi mener dette er omtrent som forventet for Asker kommune.

Statlige penger til økt bemanning i Asker-barnehager

Seks Asker-barnehager får til sammen 2,7 millioner statlige kroner til å øke bemanningen. Våren 2018 vedtok Stortinget krav til minimumsbemanning i barnehagene med en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Barnehagene hadde frist til 1. august 2019 med å få dette på plass.

Rådmannen har lagt fram forslag til kommunebudsjett for 2019

Asker formannskap har vedtatt å legge Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 ut på høring. Alle som ønsker kan sende innspill til budsjettforslaget for neste år og økonomiplanen for de påfølgende tre årene. Høringsfristen er 19. oktober 2018.

Politiske møter denne uken

Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Askers vannforsyning skal sikres ytterligere

En revisjonsrapport viser at vannforsyningen til Askers innbyggere er forutsigbar, sikker og av god kvalitet, hele veien fra vannkilden til springen. Samtidig understreker rapporten at det er forbedringspotensialer ved sikringen mot sabotasje, terror og cybertrusler.