Asker blir nå friby for forfulgte kunstnere. Det vedtok et enstemmig kommunestyre tirsdag 12. juni. Som friby vil Asker kommune være hjemkommune for en anerkjent kunster fra et annet land.

Asker kommune melder seg med dette inn i ICORN - International cities of refuge network- for å kunne bli en friby. En friby er en kommune som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, musiker eller journalist i opptil tre år.

Den første perioden vil det være aktuelt å tilby en skjønnlitterær forfatter opphold i Asker, med arbeidssted på Asker bibliotek. Asker bibliotek stiller med en koordinator for oppfølging av fribyforfatteren i perioden.

Stå opp for det frie ord

Gjennom å ta imot en forfulgt kunstner ønsker Asker kommune stå opp for det frie ord og angrep på ytringsfrihet, og samtidig få fram at det som skjer globalt har konsekvenser lokalt.

Det å invitere en forfulgt kunstner til å leve i vår kommune vil gi en styrke og inspirasjon til lokalt kulturliv og internasjonalt arbeid.