Asker kommune prøver ut ny metode og utvider tilbudet for å hjelpe barn som er utsatt for omsorgssvikt og/eller vold av foreldrene sine.

Barneverntjenestene i Asker og Bærum har som første aktør i Skandinavia, tatt i bruk metoden Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect (MST-CAN) for alvorlige og komplekse barnevernssaker, hvor alternativet er omsorgsovertagelse.

Den nye metoden er en hjemmebasert og helhetlig behandling til familier hvor man ser det er mulig å hjelpe foreldrene til å fungere bedre og til å gi barna i familien god omsorg.

– MST-CAN er et godt og virkningsfullt tiltak for barna og familiene, tiltaket er et meget godt tilskudd på «tiltaksviften», sier virksomhetsleder for barneverntjenesten i Asker, Anne-Karin Andvik.

Hva er MST CAN?

I MST CAN jobber et team intensivt og kortvarig med noen få familier. Det jobbes minst tre timer i uken i 6 – 9 måneder og teamet er tilgjengelig for familien 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året.

– Det viktige er å få foreldrene til å endre atferd overfor barna sine. Hva det er behov for av atferdsendring hos den enkelte familie vil variere, det jobbes derfor med en rekke ulike tilnærminger, sier Andvik.

Alternativ til vold (ATV) etablert i Asker

Om lag en tredjedel av bekymringsmeldingene barnevernstjenesten mottar omhandler vold, står det i rapport 2019 om «Situasjonen i barnevernstjenesten i Asker», som ble behandlet i formannskapet tirsdag 18. juni. 

ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. I 2007 etablerte de et tilbud i Asker, og har siden tilbudt behandling til voksne kvinner og menn i kommunen som har aggresjons- og voldsproblemer. De har også et behandlingstilbud til deres partnere.

I 2018 inngikk Asker kommune en avtale med ATV som innebærer at behandling hos ATV er gratis for befolkningen i kommunen. De har utvidet sitt tilbud til å omfatte et bredere familieperspektiv i behandlingen. Nytt er også at de tilbyr behandling til ungdommer med aggresjons- og voldsproblemer.

ATV Asker og Bærum holder foreløpig til på Lilletorget 1 i Oslo, men har planer om å flytte inn i kontorer i Asker i løpet av høsten 2019.

Les hele rapporten 2019 fra barnevernstjenesten i Asker.