29. januar vedtok Asker kommunestyre å regulere Drengsrudkollen til offentlig friområde.

Planforslaget legger grunnlaget for at allmennheten kan ta naturområdet i bruk.

– Vi skal gjøre området tilgjengelig for allmennheten som offentlig friområde, samt å tilrettelegge for en forbindelse både sommer og vinter mellom det framtidige idrettsområde på Drengsrud og marka, sier ordfører Lene Conradi.

Bruken av området skal være et viktig supplement til tilliggende arealer henholdsvis marka i sør og det fremtidige idrettsområdet i nord.

Slik kan Drengsrud idrettspark se ut på vinterstid

Uorganisert lek og friluftsliv

Behovet for reguleringsplanen ligger først og fremst i behovet for større arealer til lek, opphold og uorganiserte aktiviteter for barn og unge i Borgenområdet, et lokalområde med 5500 innbyggere.

– Drengsrudkollen er tenkt brukt til uorganisert lek og friluftsliv, og en forbindelse til marka fra den planlagte idrettsparken. I Borgenprosjektet ble det skissert et stort behov for utvikling av utendørs fysiske og sosiale møteplasser for innbyggere i alle aldre, sier Conradi.

Området er særdeles godt egnet for slike tiltak, i direkte tilknytning til Borgen ungdomsskole, Asker International School, Vardåsen kirke og barnehage, samt Drengsrud idrettspark. Området er i dag inngjerdet og ikke tilgjengelig for fri ferdsel.

Planforslaget åpner for enkle anlegg som hoppbakke, gapahuk, bålplasser i tillegg til stier og gangforbindelser, samt en preparert skiløype.