Det var et historisk møte da De Unges Kommunestyre (DUK) ble avholdt for siste gang i «gamle» Asker kommune 4. april.

De unges kommunestyre var samlet for å fordele 300 000 kroner etter innspill fra skolesonene. I tillegg behandlet de en sak om hvordan barn og unge skal medvirke i arbeidet med kommuneplanen for nye Asker kommune.

DUK-møtet er foreløpig det siste som er satt opp, og det blir dermed nok et historisk møte for nåværende Asker kommune.

På forhånd hadde elevene innsendt 14 bevilgningsforslag og 5 oversendelsesforslag fra sonene. Elevene hadde laget prototyper på forslagene som viste stor bredde og stort engasjement for lokale saker.

– Dette er som et vanlig kommunestyre, bare med en mer komprimert prosess, forklarer ordfører Lene Conradi. – De har en budsjettramme på 300.000 og legger fram sine forslag på hvordan pengene skal disponeres, gjennom presentasjoner i kommunestyresalen, med stands, og diskusjoner. Etter avstemning ble det bestemt at årets budsjett skal fordeles på tre tiltak: Faste utegriller på Sjøstrand, flere sittebenker i Asker sentrum, og bidrag til Unicefs arbeid i kriserammede Jemen.

Viktig for de unge å få være med å påvirke politikken

– Det er viktig med flere benker i uteområdene i Asker det skaper verdifulle oppholds muligheter og attraktive møteplasser for de som bor her, sier 17 år gamle Idris fra Nesbru videregående skole, som håper at nye Asker kommune viderefører De unges kommunestyre fordi det er viktig at barn og unge får være med å medvirke i den nye kommunen.

Elleve år gamle Alma fra Arnestad skole synes også arbeidet i De unges kommunestyremøte er meningsfylt.

– Det er gøy å være med i De Unges Kommunestyre fordi vi har truffet mange hyggelige folk, det var gøy å lage modeller. Jeg føler absolutt at de voksne hører på oss. Jeg synes de viktigste sakene vi har blitt hørt i er mobilbruk i skolen og at vi har vært med på å forbedre Sjøstrand, sier hun stolt.

Alma var med i gruppen som laget forslaget om utegriller og avlastningsbord på Sjøstrand. Her er hun sammen med noen av de andre elevene som hadde jobbet med forslaget som vant igjennom.

Barns rett til å bli hørt i arbeidet med nye Asker

Kommuneplanen bestemmer mye som berører barns interesser. I FNs barnekonvensjon er det bestemt at barn og unge skal få uttale seg om saker som gjelder dem. Dette er også fastsatt i norsk lov. Derfor er det viktig at barn og ungdom bidrar når kommuneplanen for nye Asker skal lages.

På møtet ble DUK orientert om at det er Ungdomsrådet som uttaler seg på vegne av barn og ungdom i nye Asker. Det betyr at DUK har hørt og godtar denne ordningen.

DUK-møtet er foreløpig det siste som er satt opp, og blir dermed nok et historisk møte for nåværende Asker kommune.

Fakta om De unges kommunestyre

De unges kommunestyre i Asker kommune har hatt møter hvert år siden 1998. Asker kommunestyre er kommunens øverste beslutningstaker hvor alle medlemmene er valgt av kommunens innbyggere. De unges kommunestyre består av 55 valgte representanter fra 6. og 9. trinn i grunnskolen og VG1 i videregående opplæring.

Her kan du lese mer om De Unges kommunestyremøte. 

FOTO: Her er en av prototypene som gikk av med seieren i De unges kommunestyre 2. april. Forslaget var utegriller og avlastningsbord på Sjøstrand.