Formannskapet vedtok tirsdag 28. august å dekke investeringen på inntil 5 millioner kroner til vei og parkeringsplass i forbindelse med bygging av idrettsanlegg på Vettre.

– Idrettsanlegget på Vettre er sterkt ønsket, har høy samfunnsnytte og vil komme barn og unge i Asker til gode, sier ordfører Lene Conradi.

Ordføreren mener at det nye idrettaanlegget vil kunne bidra til en positiv utvikling av levekår, god helse, forhindre utenforskap og skape et trygt og aktivitetsbasert oppvekstmiljøsom på Vettre, som i kommuneplanen er utpekt som lokalknutepunkt og anlegget støtter opp om dette. 

Frisk Asker Fotball planlegger privatfinansiert kunstgressbane, klubbhus og 5-er bane. Anlegget er planlagt øst for Vettre hotell på grunn tilhørende Asker kommune.

Krevende grunnforhold

Under prosjektering er det kommet frem at det er svært krevende grunnforhold. Dette gjør at anlegget blir vesentlig dyrere enn planlagt og klubben har derfor henvendt seg til rådmann og bedt om at deler av anlegget, som også er til nytte for allmennheten, bekostes av kommunen.

I tillegg til vei og parkeringsplass, vil Asker kommune dekke merkostnadene for biogranulat på 1 million kroner. 6 millioner kroner settes av i tertialrapport 2 til vei og parkering og biogranulat i forbindelse med fotballanlegg på Vettre. Kommunen vil også forskuttere spillemidler på 6,9 millioner kroner.

Her kan du lese alle sakene fra formannskapsmøtet tirsdag 27. august 2019.