Hvert år vedtar kommunestyremøtet endringer i gebyrer og brukerbetalinger. Se hvilke endringer som kommer fra 1. januar 2019.

Asker går inn i den nye kommunen som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

Asker kommune vedtok 11. desember rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022. Budsjettet innebærer blant annet en innsparing på 50 millioner kroner, som er en del av kommunes omstilling for å bedre det økonomiske handlingsrommet.

– Etter mange år med store overskudd og stort økonomisk handlingsrom merker vi nå at tidene vi går i møte kan bli litt strammere enn vi har vært vant til. Økte gebyrer og brukerbetalinger er en måte vi kan øke inntektene våre på, sier ordfører Lene Conradi.

SFO-prisene går opp

Skolefritidsordningen (SFO) er ett av områdene hvor det vil komme en økning fra 1.1.2019. Brukerbetalingen per måned øker fra 2766 til 3050 for fem dager i uken. 

Prisene innenfor Natur og idrett med øker med 6 prosent. Billettprisene i Holmen og Risenga svømmehall øker, og legges på samme nivå som Røykenbadet. Det vil si at en familiebillett på Risenga øker fra 480 til 500 kroner. En familiebillett på Holmen svømmehall øker fra 250 til 255 kroner.

Gebyrer 2019
11. desember vedtok kommunestyret i Asker nye gebyrer og brukerbetalinger, som er gjeldene fra 1. januar 2019.

Parkeringsavgift for alle kjøretøyer 

Parkeringsavgiften er økt fra 30 til 40 kroner per time fra 1. januar 2019. Samtidig er det innført halv avgift for fossilfrie biler.

Økning for plan- og bygningssaker

I Asker er minstegebyret i gebyrregulativet for plan- og bygningssaker vedtatt til 2 200 kroner i 2018, i Bærum 2 900 kroner og i Røyken 2 800 kroner.

Asker har lavere pris enn Bærum og Røyken i tillegg til at selvkostgraden i Asker lav. Det betyr at Asker subsidierer området. 

For å sikre høyere selvkostgrad og harmonisering av priser økes Minstegebyr (M) i Gebyrregulativ Plan- og bygning fra 2 200 kroner til 2 700 kroner.
Endringene er beregnet å gi en økt inntekt på ca. 6 mill. kroner.

Skjermer personer og familier med lav inntekt

– Kommunen opprettholder en sosial profil på brukerbetalinger og gebyrer ved ikke å foreslå endringer i forhold til skjerming av personer og familier med lav inntekt og eksempelvis søskenmoderasjon, sier Conradi.