Asker kommune rangeres på en 10. plass blant norske kommuner i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport.

- Dette er hyggelige resultater, og bekrefter den gode jobben som de ansatte gjør hver dag for å levere gode tjenester til innbyggerne. Den viser også områder vi kan bli bedre på, sier ordfører Lene Conradi. 

Asker på 10. plass

I den foreløpige utgaven av Kommunbarometeret fra Kommunal Rapport (endelig utgave kommer i juni) havner Asker på en 10. plass blant norske kommuner. Hvis bare nøkkeltall uten økonomiske rammebetingelser legges til grunn, vil Asker komme på 9. plass.

Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi, sies det i rapporten, og de er samlet sett helt i toppsjiktet i kommune-Norge. Det er en klar overvekt av nøkkeltall som viser positiv utvikling det siste året, fremkommer det videre i omtalen av Asker i årets utgave av Kommunebarometeret.