Formannskapet besluttet tirsdag 9. oktober at utbyggingen av Kulturlåven på Østre Asker gård skal gjennomføres.

– Vi fortsetter planene for ombygging av låven for kulturskolen ved Østre Asker gård, sier ordfører Lene Conradi.

Asker kommune har gjennomført en mulighetsstudie som ligger til grunn for en ombygging av låven på Østre Asker gård for å utvikle bedre arealer for kulturskolen.

Rådmannen skal nå videreutvikle prosjektet, konkretisere planene for ombyggingen og tilpasse gjennomføringen til kommunens investeringsbudsjett. Bygget vil stå ferdig om noen år.

Nye muligheter for kunstfaglige uttrykk

Den nye kulturlåven skaper nye muligheter for kunstfaglige uttrykk.

– Utbyggingen av kulturskolen vil bidra til å muliggjøre teater som del av kulturskolens kjernesatsning, og gi en egen fremføringssal for lydsvake, akustiske instrumenter, sier Conradi.

Den nye kulturskolen vil få formålsrom som av tekniske og akustiske hensyn ikke lar seg tilpasse i sambrukslokaler. Prosjektet vil åpne opp for to rom ensembleundervisning, kostymeverksted, lydstudio og fellesarealer som vil kunne romme møterom, kafe, utstillings og samhandlingsarena.

Prosjektet vil for de nevnte funksjonene kunne løse noen av de HMS-utfordringene kulturskolen har i dag. Disse er blant annet knyttet til inneklima, støy, mangel på samhandlingsarenaer, bedre psykososialt arbeidsmiljø og tilrettelegging for universell utforming.

Ønsker du å vite mer om utbyggingen, kan du kontakte rådgiver Anders Joneid på e-post.