18. juni behandlet formannskapet en sak om bruk av gummigranulat i kunstgressbaner i Asker.

Asker kommune er opptatt av at kunstgress med gummigranulat skal ivaretas på en best mulig måte ved å søke gode løsninger for å hindre at granulat forsvinner fra banene og ut i tilstøtende områder. 

På formannskapsmøte ble det gjort et prinsippvedtak om etablering eller utbedring av kunstgressbaner i Asker uten bruk av gummigranulat. Formannskapet avventer forslag til forskrift fra Miljøverndepartementet, og vil da vurdere saken på nytt.

Formannskapet vedtok videre å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra Asker-idretten, idrettsrådet, klubbene og Asker kommune. Gruppen skal arbeide med kompetanseheving og erfaringsutveksling knyttet til miljøvennlige løsninger for nye dekker og håndtering av gamle dekker med granulat.

Formannskapet anmoder Nye Gjellum om fortsatt å vurdere et miljøvennlig dekke uten gummigranulat, og er innstilt på å kompensere merkostnaden dersom dette blir løsningen.

Les mer om saken her.