Etter en lang prosess for å få på plass en ny områdereguleringsplan for Brønnøya, vedtok kommunestyret tirsdag kveld at arbeidet med ny reguleringsplan avsluttes. Det betyr at det er reguleringsplanen fra 28. juni 1995 som fortsatt gjelder for Brønnøya.

- Vi har nå endelig landet en lang diskusjonen om regulering av Brønnøya. Det er planen fra 1995 som fortsatt gjelder. Likevel har kommunestyret nå bedt bygningsrådet følge opp videre arbeid for å sikre at Brønnøya fortsatt skal være et godt lokalsamfunn i tråd med gjeldende reguleringsplan, og med det også følge opp det som er av ulovligheter på Brønnøya, sier ordfører Lene Conradi

14. juni 2016 vedtok kommunestyret en ny områdereguleringsplan for Brønnøya. Denne ble påklaget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. I tillegg ble vedtaket påklaget av 73 grunneiere og 59 andre aktive brukere av Brønnøya. Flere av klagene ble tatt til følge av Fylkesmannen i Buskerud i vedtak av 18. januar 2017. Deretter ble områdereguleringsplanen fra 2016 opphevet som følge av flere saksbehandlingsfeil.