Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme til høstens kommune- og fylkestingsvalg.

1. januar 2020 slår Hurum, Røyken og Asker kommuner seg sammen til Asker kommune. 9. september i år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Nå er den ordinære forhåndsstemmegivingen åpen. Mandag 12. august avga leder for valgstyret og leder av fellesnemnda, Lene Conradi, sin stemme.

– Å stemme er å bestemme. Vi håper på høy valgdeltagelse i dette historiske valget. Demokratiets legitimitet hviler på høy valgdeltagelse. Uansett hvilket parti du vil stemme på, er det viktig at flest mulig støtter opp om lokaldemokratiet vårt og bruker stemmeretten sin, sier Conradi.

Det er flere fordeler ved å forhåndsstemme. Du kan stemme i ro og mak og velge det tidspunktet som passer best for deg.

Engasjerte og aktive innbyggere

– Nye Asker kommune har vært opptatt av å utvikle levende lokalsamfunn med engasjerte og aktive innbyggere. Høy valgdeltagelse er viktig slik at flest mulig innbyggere i den nye kommunen kan være med å påvirke hva slags lokalsamfunn de vil ha, sier hun.

Innbyggerinvolveringen har vært et satsningsområde under byggingen av den nye kommunen. Conradi forteller at i den nye kommunen blir det flere nærdemokratiske ordninger for å styrke satsingen på lokaldemokrati og medborgerskap.

Ambisjoner om at flere skal bruke stemmeretten sin

Ved lokalvalget i 2015 brukte nesten 62,5 prosent av velgerne i nye Asker (Røyken, Hurum og Asker) stemmeretten sin, noe som er litt over landssnittet på 60,2 prosent.

– Ambisjonen for 2019 er at enda flere skal bruke stemmeretten sin, sier Conradi, som forteller at nærmere 73 000 personer har stemmerett i nye Asker ved valget til høsten.

Hvor forhåndsstemmer jeg?

Det er ordinær forhåndsstemmegivning ved servicetorgene i Hurum, Røyken og Asker, og på Røyken Senter, Slemmestad Handelspark og på Hurum bibliotek.

Her kan du lese mer om høstens valg.