Formannskapet vedtok tirsdag 4. juni enstemmig å bygge ny ishall på Risenga. Den skal stå ferdig i 2021. Et tilskudd på 400 000 kroner ble vedtatt til kabelfergen mellom Nesøya og Brønnøya.

Ny ishall på Risenga

Asker kommune skal investere i ny ishall på Risenga. Ishallen får 3 650 tilskuerplasser og parkeringskjeller med plass til 200 biler, og skal bygges i perioden 2019–2021.

- Den nye ishallen er et viktig og prioritert idrettspolitisk prosjekt. Anlegget blir et spesialanlegg som kan betjene hele regionen og gi is-sporten et løft. Jeg er glad for at formannskapet vedtok avtalen med Backe Stor-Oslo, slik at vi unngår forsinkelser og ishallen kan stå klar ved årsskiftet 2021/22 som planlagt, sier Conradi.

I samarbeid med Backe Stor-Oslo (BSO) er det utarbeidet et forprosjekt for Risenga ishall og omliggende områder. Formannskapet vedtok å ferdigforhandle og inngå kontrakt med Backe Stor-Oslo om gjennomføringen av følgende prosjekter (alle beløp er inkludert merverdiavgift):

  • ishall - 368 millioner kroner
  • parkeringsanlegg - 104 millioner kroner
  • infrastruktur og rekkefølgekrav - 90 millioner kroner
  • felles energisentral - 39 millioner kroner

Kostnadene for prosjektene innarbeides i HP 2020-2023. Rådmannen la fram inntektsmuligheter i prosjektet, og antydet at den endelige lånebehovet for kommunen vil ligge på i overkant av 300 millioner kroner.

Risenga er et viktig samlingspunkt for de som bor i Asker med svømmehall, skoler og idrettsanlegg.

Les mer om utviklingen av nye Risenga her.

Kabelferge mellom Nesøya og Brønnøya

Formannskapet besluttet å gi Brønnøya Vel et tilskudd på 400 000 kroner til dekning av dokumenterte utgifter til og med 2019 for drift og vedlikehold av kabelferge mellom Nesøya og Brønnøya.

- Fergen er grunnlag for god utnyttelse av Brønnøya som sted for beboelse, hytteliv og ikke minst rekreasjon. En overveiende stor del av brukerne av fergen er turgåere, og fergen bidrar således til økt naturutfoldelse for mange, sier ordfører Lene Conradi.

I dag er det Brønnøya Vel som drifter kabelfergen over Vendelsundet mellom Nesøya og Brønnøya. Dagens ferge ble kjøpt og satt i drift 2004. I vinterhalvåret legger vellet flytebro over sundet. Asker kommune inngikk avtale med vellet i 2006 hvor kommunen overtok eierskapet til fergen. I avtalen beholdt Brønnøya Vel drifts- og vedlikeholdskostnadene, og kommunen tok kostnadene med forsikring og årlig kontroll. 

Rådmannen kommer tilbake med en vurdering av ny langsiktig avtale om drifts- og vedlikeholdsrutiner i 2020.

Se saksdokumentene her.