I sitt møte 14. mars 2018 besluttet bygningsrådet å sende forslaget til områdereguleringsplan for Høn-Landås på høring. Alle innbyggere og andre interesserte kan gi sine innspill til forslaget, innen 15. juni.

Høn-Landås skal bygges ut med 1 500 - 1 600 boliger. I tillegg skal området få et nærsenter for lokal handel og tjenesteyting, skole, barnehage og idrettsarealer.

Områdereguleringsplanen har et overordnet detaljeringsnivå, og fastsetter plassering og løsninger for infrastruktur, maksimale byggehøyder og plassering av bebyggelse, samt løsninger for å håndtere overvann og for å bevare og etablere grøntområder. Planen definerer flere utbyggingsfelter, og hvert felt må gjennom en ny runde med detaljregulering før utbyggingen kan starte.

Illustrasjonsbilde
Et eget nærsenter på Høn ligger i planene for storutbyggingen. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter