Formannskapet gikk tirsdag 26. februar, mot to stemmer, inn for velodrom på Langenga da de vedtok leiekontrakt for prosjektet.

Illustrasjonsfoto av velodrom i Manchester.

Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å bygge velodrom og etablere norsk kompetansesenter for sykling i Langenga, noe som vil skje i et samarbeid med Asker kommune ved at kommunen leier arealer.

En velodrom er en bane som er spesialbygd for baneløp på sykkel. 

– En velodrom i Asker blir den eneste på Østlandet, og blir et godt tilbud til kommunens idrettsutøvere, både syklister og andre utøvere kan bruke hallen - også egenorganiserte utøvere. I tillegg vil dette gi en spennende lokal områdeutvikling ved Langenga, sier ordfører Lene Conradi.

Rådmannen ga en orientering før formannskapet diskuterte saken grundig.

Den vedtatte leiekontrakten etablerer – sammen med aksjonæravtalen – en god plattform for langsiktig idrettsutfoldelse.

Sykkelforbundets initiativ

Norges Cykleforbund (NCF) henvendte seg opprinnelig til Asker kommune og ba om at kommunen vurderer å leie idrettsflate i velodromen. NCF opprettet deretter Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK AS) som eiere av velodromen og som er uten økonomiske bindinger til NCF.

30. august 2016 inngikk NCF og Asker kommune intensjonsavtale om leie av arealer. I Asker formannskap og Røyken formannskap ble det i 2018 vedtatt at velodromen skulle være et interkommunalt anlegg for å utløse ytterligere spillemidler (tillegg på 30 prosent).

Velodromanlegget er planlagt bygd øverst i Langenga og er en del av en større utbygging. Anlegget består av 2 bygg. Et idrettsbygg med velodrom og et næringsbygg. Næringsbygget skal selges og skal bidra til finansieringen av idrettsbygget. Anlegget er tenkt ferdig til skolestart 2021.

Spillemidler og forskudd på leie

Ved siden av tilskudd i spillemidler og forskudd på leie og investeringstilskudd fra kommunen, skal velodromen finansieres ved salg av næringsbygg og lån i bank. Idrettsbygget er kostnadsberegnet til 180 millioner.

Asker og Røyken kommuner har vedtatt å være med å investere 5 prosent samt dekke 5 prosent av driftskostnadene. Anlegget har dermed status som interkommunalt anlegg noe som vil gi økt utbetaling av spillemidler på 30 prosent.

– Med etablering av velodrom i Langenga får Asker kommune et godt og langsiktig tilbud til idretten, sier ordføreren, som legger til at NCK AS har intensjonsavtaler om leie i næringsbygget fra utdanningssektoren, noe som vil gi Asker kommune et ytterlige utdanningstilbud.