– Vi har valgt bygge nye Asker på FNs bærekraftsmål. Det må vi jobbe sammen for å klare, sier Lene Conradi i sin kronikk.

Vi vet at det haster å legge om samfunnet i mer klimavennlig retning. Forskningsrapportene og nyhetsreportasjene taler sitt tydelige språk, klimaendringene er allerede her. Ekstremvær, isbreer som smelter og arter som forsvinner. Likevel er jeg klimaoptimist. Ikke fordi jeg tror alt vil ordne seg på magisk vis, men fordi vi har globale forpliktelser, nasjonale handlingsplaner, lokale tiltak og enkeltmennesker som er innstilt på å gjøre sitt. I disse dager blir det lansert en Klimaheltkampanje i hele nye Asker. Dette gjør vi sammen med flere andre norske kommuner for å inspirere oss alle til å leve mer klimavennlig i hverdagen.

Jeg er overbevist om at handlingene til hver og en av oss betyr noe. Tenk bare på Greta Thunberg. For et år siden satt hun alene foran Riksdagen i Sverige, med et hjemmelaget skilt som sa «Skolestreik for klimaet». Et år senere står 16-åringen på talerstolen og stiller verdens mektigste beslutningstakere til ansvar for tomme ord og manglende handling på Klimatoppmøte i FN. Hun har mobilisert hundretusener av barn og unge over hele verden – og satt i gang en global folkebevegelse for den vakre kloden vår. FN har fått en ekte klimahelt på talerstolen, en som viser at vi alle kan gjøre en forskjell her og nå.

I vårt lokalsamfunn tok vi et viktig valg da vi vedtok å bygge nye Asker på FNs bærekraftsmål. Klima er et av de prioriterte områdene, og vi har ambisjoner om å ligge helt i front på vei mot lavutslippssamfunnet. For å lykkes med dette må kommunen, innbyggerne, frivilligheten og ikke minst næringslivet jobbe sammen for å redusere utslipp og utnytte ressursene på en bedre måte enn i dag. Det er motiverende at en innbyggerundersøkelse i nye Asker viser at to av tre innbyggere er villige til å endre vanene sine i en mer klimavennlig retning.

Klimaheltkampanjen gir eksempler på grep du kan ta for å leve mer klimavennlig; bruke opp maten du kjøper, kutte ned på kjøttforbruket, sykle og gå oftere. Du kan også undersøke om det er mulig for deg og familien å bruke buss eller tog i stedet for bilen til flere av ukens gjøremål – kanskje har tilbudet blitt bedre siden sist du sjekket? Vi kan alle tenke oss om før vi kjøper noe nytt – er dette noe jeg trenger, og er det produsert på en bærekraftig måte? La oss kjøpe brukt når det er mulig, og forsøke å reparere når noe går i stykker. Vi har mange gode ordninger for gjenvinning og ombruk i kommunen.

Gjennom klimaheltkampanjen ser du hvor mye du reduserer klimafotavtrykket ditt ved å endre vaner i hverdagen. Dette erstatter ikke politiske og samfunnsmessige grep, men ordtaket «Mange bekker små, gjør en stor å» beskriver det vi ønsker å oppnå med akkurat denne kampanjen. Selv små reduksjoner hos hver enkelt vil monne skikkelig når vi gjør det sammen! du kAn lese mer på www.klimahelt.no eller på hjemmesidene til nye Asker. Selve kampanjen varer til 1. november, men jeg håper vi blir mange som fortsetter med klimavennlige valg etter dette, selv om det krever noe av oss. Klimahelter har ingen magiske krefter, men de gjør en innsats fordi det er nødvendig – og fordi det nytter!

Artikkelen ble først publisert i Budstikka og Røyken og Hurums avis. 

Slik blir du en klimahelt i Asker!  

Strandryddedagen
2. mai ryddet ordfører Lene Conradi Bestemorstranda sammen med elever fra Mellom-Nes skole. Nye Asker skal være en foregangskommune både når det gjelder arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, og innen sirkulær økonomi.