Kommunestyret vedtok tirsdag 11. juni rammer og retning for nye Askers kommuneplanarbeid framover, da de vedtok planprogrammet for ny kommuneplan. Tilsvarende vedtak er gjort i Hurum og Røyken.

– Mange vil nok lure på hva et planprogram er, og det kan høres litt rart ut at vi må ha en plan for planene våre. Men det vi har fått på plass nå er en tydelig retning for det videre arbeidet med den omfattende kommuneplanen for nye Asker. Den skal ligge som selve grunnmuren for alt vi skal gjøre i den nye kommunen. Derfor er vi glade for at vi med dette har noen felles rammer og en felles retning for det videre arbeidet, sier ordfører Lene Conradi.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn

Planprosessen er i en innledende fase og arbeidet er unikt da det er en helt ny kommune som skal etableres.

– Tre kommuner skal knyttes sammen til en. Arbeidet med ny kommuneplan vil være et svært viktig verktøy for å lykkes i denne transformasjonsprosessen – tre skal bli én. Og vi har allerede vedtatt at den nye kommunens arbeid skal tuftes på FNs bærekraftsmål, sier hun.

Legger føringer for utvikling

Det følger av plan- og bygningslovens § 4.1 at planprogram skal utarbeides som grunnlag for kommuneplanarbeidet. Planprogram skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Foreliggende planprogram fastsetter grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som forutsettes vedtatt våren 2020.

– Å bygge den nye kommunen skal bety noe for fremtidens miljø og samfunn, og det må utarbeides en felles kommuneplan som legger føringer for hvordan ønsket vekst og utvikling skal skje. Det er viktig at nye Asker er kjent med sine fremtidige utfordringer og at kommuneplanen klargjør hvordan ulike hensyn skal vektes imot hverandre, sier ordfører.

Hun legger til at det blir lagt opp til en bred medvirkning med befolkning, frivillighet og næringsliv i det videre arbeidet.

Planprogrammet er basert på et bredt politisk og faglig grunnlag.

Her kan du lese mer om saken fra kommunestyremøtet 11. juni 

Følg arbeidet på arbeidet med kommuneplanen her.