Fra venstre: Petter Trebler, styremedlem Asker Produkt AS Leif Frode Onarheim, varaordfører Asker kommune Gry Korsmo, arbeidstaker Asker Produkt AS Mads Andreassen, arbeidstaker Asker Produkt AS Lene Conradi, ordfører Asker Lars Bjerke, rådmann Asker kommune Britt Erlandsen Villa, daglig leder Asker Produkt AS Tom Bråthen, prosjektleder Asker Entreprenør AS
Fra venstre: Petter Trebler, styremedlem Asker Produkt AS Leif Frode Onarheim, varaordfører Asker kommune Gry Korsmo, arbeidstaker Asker Produkt AS Mads Andreassen, arbeidstaker Asker Produkt AS Lene Conradi, ordfører Asker Lars Bjerke, rådmann Asker kommune Britt Erlandsen Villa, daglig leder Asker Produkt AS Tom Bråthen, prosjektleder Asker Entreprenør AS

– De nye lokalene i Solbråveien blir et stort og innovativt kompetansesenter for arbeidsinkludering, som er helt unikt i norsk sammenheng, sa ordfører Lene Conradi, da hun onsdag 4. september, besøkte byggeplassen.

Bygget skal stå klart i 1. desember 2019. Her skal Asker Produkt AS og Solbrå arbeidssenter samlokaliseres og skape et kompetansesenter for vekst, fagopplæring og arbeidsinkludering for personer med tilretteleggingsbehov.

– Det vi har sett i dag ser ut til å bli over all forventning. Asker Produkt får store lokaler for både produksjonskjøkken som vil inkludere bakeri, konditori, varm og kaldmatproduksjon og skilt-treproduksjon. De vil også drifte en kafe og et vaskeri. Det blir et kommunalt arbeidssenter med 40 helt nye plasser, og et seniorsenter, som er unik i norsk sammenheng, sa ordføreren.

– Jeg er spent og gruer meg litt det nye stedet, men tror nok det skal gå fint, sa Mats Andreassen, som jobber for Den Glade Baker og Asker Produkt.

Ordfører Lene Conradi, Britt E.Villa og Mats Andreassen er alle spente på hvordan det nye senteret blir for de ansatte og brukerne.

Mange synergier for samarbeid

Conradi ser for seg mange synergier i et samarbeid.

– Her får Asker Produkt og kommunen mange flotte muligheter for arbeidspraksis, samarbeid med skoler og ungdom. Ikke minst får arbeidstakerne hos Asker Produkt bedre arbeidsforhold, som de har ventet på lenge og virkelig har fortjent, sa hun under besøket.

Solbråveien skal være en inspirerende arbeidsplass der det er godt å være for brukerne.

– Vi har hatt som mål å ha lavest mulig klimagassutslipp fra byggeprosess og materialbruk. Byggeplassen er fossilfri, det er solcelleanlegg på taket og vannbåren varme, forteller hun.

Tilpasse karriereløp allerede fra barne- og ungdomsskole

Det planlegges i bygget et karrieresenter for målgruppen, som skal bidra til å planlegge et tilpasset karriereløp allerede fra barne- og ungdomsskole.

– Vi er glade for at vi får større, nye tidsriktige lokaler og at vi har et marked som etterspør våre kvalitetsprodukter. Det danner også grunnlaget for at vi kan ta imot flere personer som ønsker tilrettelagt fagopplæring, arbeidsinkludering og vekst hvis det er ønskelig, sier Britt Erlandsen Villa, daglig leder i Asker Produkt AS.

Hun forteller at en karriereplan på utdanning og arbeid vil gi den enkelte mer forutsigbarhet, og at det er i tråd med tankegang om tidlig innsats. Seniorsenteret hos Asker Produkt, som i dag er et prosjekt, vil bli et permanent tilbud med utvidet kapasitet.

Fakta om Asker Produkt AS

Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet. Målet er vekst og arbeidsinkludering – å skape god livskvalitet gjennom inkludering og reell deltakelse i arbeidslivet. Bedriften ble grunnlagt i 1991 som et aksjeselskap eid 100 prosent av Asker kommune. Det er et heleid aksjeselskap og har finansiering av de varig tilrettelagte plassene som et spleiselag mellom eier (Asker Kommune) og NAV. I tillegg har de kommersielle inntekter fra salg av våre produkter og tjenester.