40 prosent billigere SFO for alle førsteklassinger

Fra og med skoleåret 2022/ 2023 vil Asker kommune innføre ordninger som medfører at SFO blir vesentlig billigere for mange familier. Dette gjelder særlig førsteklassingene.

FOTO: Asker kommune/ Elin Eike Worren

Regjeringen har valgt å innføre 12 timer gratis SFO for alle 1. klassinger. I tillegg har Asker kommune søkt om og fått midler til å gi familier med lav inntekt et tilbud om gratis SFO.

Det vil si at mens foreldre med 1. klassinger forrige skoleår betalte 3569 kroner for en heltidsplass, må de dette skoleåret kun betale 2 141 kroner.

– Dette er en gledelig nyhet til foreldrene våre. SFO er viktig for å utjevne forskjeller og vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Vi håper at dette vil være med å bidra til at alle kan delta i sosiale fellesskap med meningsfull lek og spennende fritidsaktiviteter, sier kommunalsjef grunnskole, Terje Larsen.

Gratis for alle familier med en samlet inntekt under 785 000 kroner

I tillegg vil alle familier som har samlet inntekt under 785 000 kroner, og barn i 1. klasse, få tilbud om gratis SFO-plass.

– Den reduserte betalingen vil forhåpentligvis bidra til økt bruk av SFO. Dette legger til rette for et mer variert og innholdsrikt SFO-tilbud, sier Larsen.

Asker kommune arbeider aktivt med å bruke den nye rammeplanen for SFO. Det skal bidra til at alle elever opplever SFO som et godt og trygt tilbud etter skoletid. SFO er en viktig arena for å skape vennskap og hvor barna kan leke på tvers av klasser og klassetrinn.

Klikk her for å søke plass eller lese mer om SFO.