Aia - Mer moro for mindre!

Nå relanseres aktivitetsappen AiA, som skal bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Aktivitetsappen AiA
Barn i aktivitet Foto: Godt Sagt

Kort fortalt

Asker kommunes AiA-app gir barn og unge (6-18 år) i Asker 1 000 kroner i halvåret til organiserte aktiviteter, tilgang til gratisaktiviteter, rabatt på enkeltaktiviteter og oversikt over aktiviteter og arrangementer for store og små. Appen henter aktiviteter fra kommunens aktivitetskalender «Hva skjer i Asker».

Gjennom AiA får alle barn og unge i Asker (6-18 år) 1 000 kroner hver i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter, tilgang til gratisaktiviteter og rabatt på enkeltaktiviteter.

- Vi håper at AiA-appen, med alle fordelene den gir, bidrar til at enda flere barn og unge få glede av å delta på fritidsaktiviteter, sier ordfører Lene Conradi.

Hun oppfordrer nå alle barn, unge og deres foresatte, å laste ned AiA-appen og ta den i bruk. Slik at alle barn og unge får en aktiv fritid, med mye glede, mestring og fellesskap.

Askerutviklet app

For tre år siden så kommunens aktivitetsapp dagens lys. Appen skulle bidra til at alle barn og unge, uavhengig av foresattes økonomi, fikk mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

- Foruten rabatterte aktiviteter og oversikt over gratisaktiviteter, kan kommunen sette inn penger der det er behov, forklarer prosjektleder Heidi Thoeneie.

Midler til alle barn og unge i Asker

I fjor søkte Asker kommune om, og fikk midler til å delta i et pilotprosjekt i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gjennom prosjektet skulle deltakerkommunene teste ut en ordning med et nasjonalt fritidskort, og Asker skulle teste ut ordningen gjennom sin AiA-app. Målet med det nasjonale fritidskortet er som for AiA, å gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte aktiviteter på fritiden, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

1 000 kroner til alle barn og unge

I fjor deltok én av Askers skolesoner i pilotprosjektet, men fra dette skoleåret har Asker kommune fått nok midler til at alle barn og unge i kommunen får 1 000 kroner hver i halvåret, som kan benyttes på en varig organisert aktivitet.

Heidi Thoeneie forklarer at Bufdir også har støttet videreutvikling av appen, slik at den nå etter relanseringen har bedre funksjonalitet og design.

- Blant annet kan man betale for organiserte aktiviteter direkte i appen. Enten med midlene barna har fått av Bufdir, eller med penger foresatte eller andre gode hjelpere har satt inn på kortet, forklarer Thoeneie.

Tilgang til gratisaktiviteter

I tillegg gis det AiA-rabatt på enkeltaktiviteter, slik som inngangsbilletten til kommunens svømmehaller.

-  Nå ligger det gratis svømmebillett i AiA for alle barn på 2. og 3. trinn. I sommer var det ungdom mellom 12 og 16 år som benyttet AiA for å nyte godt av gratis besøk i svømmehallene, forklarer Thoeneie.

BUA – gratis utlånsordning

Mangel på utstyr er ofte et hinder for å kunne delta på og prøve nye aktiviteter. I Asker er det to BUA- utlånsordninger der man kan låne utstyr helt gratis. AiA gir oversikt over den BUA-ordningen som er nærmest deg.

- Lurer du på hvilken aktivitet som passer deg best, kan du om kort tid spørre appens digitale aktivitetsguide. Står du fortsatt fast, kan du bestille time hos en virkelig aktivitetsguide, forklarer Thoeneie.

Prosjektlederen håper at den nye aktivitetskalenderen Hva skjer i Asker og aktivitetsappen AiA, bidrar til at enda flere barn, unge og voksne, får lyst og mulighet til å delta på aktiviteter på fritiden.