Asker blir EU-pilot innen sirkulærøkonomi

Asker kommune er valgt ut som en av 12 pilotkommuner i EU-kommisjonens fireårige program European Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Blant over 100 søkere ble Asker valgt ut med et prosjekt for sirkularitet innenfor bygg og gjenbruk av byggematerialer.

Illustrasjonskart over deltakere i CCRI-prosjekter
Foto: European Circular Cities and Regions Initiative (CCRI).

12 utvalgte piloter

CCRI er en del av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi, med mål å støtte Europas grønne skifte ved å blant annet fremme sirkulærøkonomi på lokalt og regionalt nivå. De 12 utvalgte pilotene får delta i et program med bistand fra EUs ekspertisemiljøer innen ulike satsingsområder for sirkulærøkonomi. I tillegg til drahjelp for egne prosjekter, inneholder programmet kompetansedeling og utvikling mellom deltagerbyene og EU, kartlegging av mulige synergier og utvikling av beste praksis innenfor de ulike prosjektområdene.

Ved å kombinere teknisk og økonomisk bistand, tilbyr CCRI omfattende støtte til interessenter på tvers av Europas byer og regioner.

I tillegg til de 12 pilotbyene, har EU-kommisjonen valgt ut 25 kommuner og regioner som får delta i programmet som «fellows» i et utvidet nettverk av deltagere som får dra nytte av kunnskapsdelingene fra pilotprogrammet.

Låven på Nedre Sem som utgangspunkt

Askers prosjekt om sirkularitet innenfor bygg og ombruk av byggematerialer vil bruke gjenreisingen av låven på Nedre Sem som et utgangspunkt, med mål om å utvikle konsept og større systemer for ombruk av byggematerialer og inventar i samarbeid med egne partnere som Futurebuilt, og med ønske om samarbeid med tilsvarende nasjonale prosjekter innenfor samme fagfelt. Nå er vi også sikret internasjonal drahjelp gjennom oppfølging og bistand fra CCRIs tekniske ekspertisemiljøer.

Asker er den eneste norske kommunen som ble valgt ut til å være pilot.

Bærekraft som rammeverk for utvikling

- Det er fantastisk at Asker nå ønskes inn i dette programmet sammen med andre europeiske kommuner som har høye ambisjoner innenfor bærekraftig praksis og sirkulærøkonomi. Dette er et resultat av gode politiske valg der Asker tidlig satte bærekraft som rammeverk for kommuneutviklingen. Ikke minst har vi dedikerte og kompetente ansatte innenfor dette området, og Asker blir lagt merke til gjennom satsinger på ombruk og gjenbruk, utslippsfrie byggeplasser og klima- og miljøtiltak», sier ordfører Lene Conradi.