Asker er beredt til å ta imot evakuerte borgere fra Gaza

Evakuering av norske borgere fra Gaza har startet. Ifølge norske myndigheter vil de evakuerte komme til Norge i puljer og bli tatt imot på Gardermoen av Ullensaker kommune.

Asker rådhus

Så langt har 51 norske borgere kommet ut av Gaza og over til Egypt, og i dagene som kommer vil ca. 200 til krysse grensen til Egypt - til sammen 250-270 personer.

I løpet av 72 timer sendes de evakuerte ut av Egypt og flere kommer til Norge. Dette er norske borgere som har rettigheter her. De kommer direkte til kommunene uten mottaksopphold. Ullensaker kommune sørger for transport av borgerne til den aktuelle hjemkommunen.

Det varierer hvilke tilknytning personene har til Norge, fra at de bor her og var på ferie i Gaza, til at de aldri har vært i Norge tidligere og ikke snakker språket. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange personer det dreier seg om som har tilhørighet til Asker.

- Vi har et stort ansvar for å følge opp de som har tilhørighet til Asker og som har vært utsatt for denne forferdelige krigen. Vi skal sørge for at de blir ivaretatt på en god måte når de kommer og at de opplever trygghet i tillegg til helsemessig og psykososial oppfølging om de har behov for det, sier ordfører Lene Conradi.

Asker kommune er ansvarlig for å ivareta de evakuertes rettigheter. Det betyr blant annet helsetjenester, skole og akutt bolig ved behov.

- Vi har etablert en beredskap for å ta imot de evakuerte og ivareta dem. Vi vil møte de som trenger det, og vil sikre at de evakuerte lett kan komme i kontakt med kommunen. Vi er beredt til å gi støtte både med praktisk, helsemessig og psykososial oppfølging, sier kommunedirektør Lars Bjerke.