Fredag 16. november signerte ordfører Lene Conradi avtalen med ICORN– International cities of refuge network.

Forfattere i mange deler av verden utsettes for trusler og forfølgelse. Internasjonale PEN rapporterer hvert år rundt 1 000 tilfeller av fengsling eller forfølgelse av forfattere. Dette er forfattere som trakasseres og forsøkes kneblet fordi de har benyttet seg sin grunnleggende rett til å ytre seg. ICORN tilbyr forfulgte forfatter et fristed. Nå har Asker blitt ett av disse fristedene. 

Ordfører i Asker, Lene W. Conradi signerer avtalen sammen med Elisabeth Dyvik fra ICORN.
Ordfører i Asker, Lene W. Conradi signerer avtalen sammen med Elisabeth Dyvik fra ICORN.

Asker bibliotek har stått i bresjen for å få Asker kommune som friby, og har gjort et fantastisk forarbeid. Kommunestyret vedtok ordningen enstemmig.

– Hvis ikke vi her i vårt trygge hjørne av verden kan bidra, hvem kan gjøre det da? spurte ordfører Conradi.

I etterkant av signeringen snakket Vigdis Hjorth med Oslos første fribyforfatter Soudabeh Alishahi om Soudabehs forfatterskap, i Iran og i eksil i Norge.
I etterkant av signeringen snakket Vigdis Hjorth med Oslos første fribyforfatter Soudabeh Alishahi om Soudabehs forfatterskap, i Iran og i eksil i Norge.

Det var 12. juni i år at et enstemmig kommunestyret bestemte at Asker skal bli friby. En friby er en kommune som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, musiker eller journalist i opptil tre år. For å kunne være friby, må Asker kommune melde seg inn i ICORN.