Nominert til pris

Asker kommune er nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Bosettings- og integreringspris for 2020.

Besøk av ordfører og direktør for IMDI på voksenopplæringen i Asker.
Foto: IMDi

- Asker kommune er glad for å bli nominert. Vi har lang erfaring fra bosetting og integreringsarbeid i kommunen, sier ordfører Lene Conradi. - Vi ser at kommunen, sammen med næringsliv og frivillig sektor, får til gode resultater.

I anledning nominasjonen fikk Asker kommune og elever ved voksenopplæringen besøk av direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn, tirsdag 13. januar. Hun kom for å høre mer om hvordan kommunen jobber med integrering og bosetting.

- Det er viktig å løfte fram kommuner som oppnår resultater og jobber helhetlig og systematisk med integrering av innvandrere. Jeg håper de nominerte kan være til inspirasjon for andre kommuner og lokalsamfunn, sier Libe Rieber-Mohn.

- At mange av de unge vi møter under vårt besøk i dag vil satse på yrkesfag og muligens allmenn påbygging, tyder på at de har tenkt godt igjennom hva vi som kommune trenger av kompetanse i framtiden, sier Conradi.

- Utdanning er en viktig inngangsbillett til arbeid og sosial integrering. Derfor er dette noe vi satser på i Asker, supplerer virksomhetsleder for Inkludering og mangfold i Asker kommune, Tone Bøckman.

Ordfører Lene Conradi og Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi

Seks kommuner er nominerte til prisen: Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss.

IMDi inviterer også publikum til å stemme på sin favoritt og åpner for stemmegivning på sine nettsider i mars. Blant de tre finalistene med flest stemmer, kårer IMDi en vinner. Prisen deles ut på IMDis integreringskonferanse 4. mai 2020 i Oslo.

- Vellykket integrering er viktig for å bevare velferdsstaten og bevare den høye graden av tillit i samfunnet vårt. Det er derfor en gjev pris som henger høyt blant kommunene, avslutter Rieber-Mohn.

Hvordan vi jobber med integrering i Asker kommune

  • Asker kommune bosatte i 2019 44 personer hvorav 5 enslige mindreårige flyktninger under 18 år og 5 på familiegjenforening.
  • Asker kan vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet for flyktninger. En høy andel går ut i jobb eller utdanning etter fullført program; rundt 78 % i 2019.
  • Asker har valgt å organisere særskilte tjenester til innvandrere og flyktninger i en ny virksomhet «Inkludering og mangfold». Virksomheten startet opp fra 1. januar 2020.

Les mer om hvordan vi tar imot flyktninger i Asker her

Om Bosettings- og integreringsprisen

De seks nominerte kommunene er valgt ut blant kommuner som bosetter flyktninger. Kommunene blir vurdert på bakgrunn av konkrete resultater og kunnskap om kvalitet i integreringsarbeidet.

De nominerte kommunene har bosatt flyktninger i tråd med behovet og anmodningen fra staten, og har vist ekstraordinært engasjement og fleksibilitet. Kommunene kan vise til positive resultater for flyktninger med hensyn til overgang til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I tillegg jobber de aktivt med utvikling av nye metoder og tiltak som fremmer godt bosettings- og integreringsarbeid.

Bosettings- og integreringsprisen ble delt ut for første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016) og Bærum (2018).