Den årlige Arendalsuka går av stabelen fra 12. til 17. august. Asker kommune, ved blant annet ordfører Lene Conradi, er representert på noen spennende arrangementer.

- Arendalsuka er et spennende politisk møtested, og Asker kommune er med for å dele erfaringer, lære av andre og ikke minst delta i, eller lytte til, viktige debatter om mulige politiske og praktiske samfunnsløsninger, sier Conradi.

Kort oversikt over Asker kommunes deltakelse

Tirsdag 13. august

 • Kl. 15.00 -16.00. Lene Conradi deltar på Podcast om innovasjon i kommunesektoren og Askers velferdslab..
  Sted: Statsraad Lehmkuhl i Pollen i Arendal. 
  Arrangør: PWC
 • Kl. 12.00-13.30 Ragnar Studsrød, rådgiver eiendom Asker kommune, representerer Norsk Kommunalteknisk Forening og deltar på arrangementet Råtner kommune – Norge på rot? 
  Arrangør: Rådgivende Ingeniørers Forening, Stærk & Co

Mer om arrangementet.

Onsdag 14. august

 • Kl. 10.30 – 12.30. Ordfører Lene Conradi deltar i paneldebatt: Lansering av nasjonalt smartby-veikart.

Mer om arrangementet

 • Kl. 12:30–13:30. Kristine Andenæs, leder for strategi og utredning i Asker kommune, og Anita Sønsteby, virksomhetsleder Borgensonen barnehager, deltar på Fremtidens bærekraftige kommuner - hva kreves?
  Her vil også ordfører Lene Conradi være til stede. 
  Arrangør: Pure Consulting/ Innoventi

Mer om arrangementet

Lene Conradi besøker Energy Valleys båt i løpet av tirsdagen eller onsdagen. Energy Valley deltar på Arendalsuka med egen båt. 

Torsdag 15. august

 • KL. 15.30 – 17.00 Folkeuniversitetet Asker deltar på "Kompetansegapet, språk gir jobb!". Her vises blant annet eksempler fra Asker-baserte Sisters in Business.

Mer om arrangementet