Asker kommune tar i bruk ny digital løsning for smittesporing av tuberkulose

Den nye digitale løsningen i Fiks smittevern gir kommunen mulighet til å registrere tilfeller for tuberkulose og påfølgende smittesporing når smitte er påvist.

Smittesporing via telefon og digital løsning
Foto: Elin Eike Worren

- Med Fiks smittevern får vi nå enkelt oversikt over smittesituasjonen for tuberkulose i kommunen, sier Margreth S. Iversen, avdelingsleder vaksinasjon og smittevern i Asker kommune. – Vi har allerede fått testet løsningen og gitt tilbakemelding til KS som kan gjøre tjenesten enda bedre. Det er givende å få være med på å videreutvikle digitale smittevernsløsninger sammen med KS og en rekke andre kommuner slik at vi nå også kan få digital oppfølging av tuberkulose.

- Fiks smittevern vil etterhvert også gi oss mulighet til å registrere og smittespore andre smittsomme sykdommer som vi før måtte håndtere manuelt. Erfaringer og læring fra pandemien gjorde at vi aktivt har jobbet for å få til nasjonale digitale løsninger innen dette feltet, da vi så hvor viktig det er for ordinær drift og for fremtidige pandemier. Fiks smittevern bidrar til at vi kan gjennomføre lovpålagte oppgaver på en effektiv og trygg måte både i ordinær drift og i beredskapssituasjoner som for eksempel en pandemi, sier hun.

Les mer om Fiks smittevern på KS sine nettsider