Askerkonferansen 2023 - Hva betyr demokratiet for deg?

Gjennom tre uker har ungdomsrådet i samarbeid med den ideelle organisasjonen Our Democracy 2.0 gjennomført årets Askerkonferansen for 9.trinn ved våre 12 ungdomsskoler. Askerkonferansen har til hensikt å engasjere og involvere ungdom om aktuelle temaer og utviklingen av Askersamfunnet.

Elever sammen med ordfører Lene Conradi
Elever ved Borgen ungdomsskole med ordfører Lene Conradi under Askerkonferansen.

- Det er utrolig viktig at vi får gitt våre syn på saker, fordi alle saker angår ungdom, det er jo vi som skal overta. Gjennom disse tre ukene har vi gjennomført workshops for rundt 1100 elever hvor tema har vært tillit, demokrati, toleranse og respekt for ulikheter. Vi håper disse samlingene og debattene har bidratt til å skape en enda bedre forståelse for andres meninger og det å være seg selv, sier Anton Toft Dahl, leder av Asker ungdomsråd. Ungdomsrådet har en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av Askerkonferansen.

Hva betyr demokratiet?

Demokrati er hovedtema for konferansen. Noen av spørsmålene ungdommene har debattert rundt er nettopp demokrati og hva betyr for de unge? Hva tenker de rundt likestilling, aksept for at de er uenig og toleranse for andre?

- Det er helt avgjørende for oss å fange unge menneskers interesse og skape engasjement rundt dette slik at de aktivt tar med seg dette videre i livet, nemlig demokratiske verdier og normer, sier Gloria Vitaly i Our Democracy 2.0. 

Viktig ungdomsmedvirkning

- Askerkonferansen er en viktig arena for å styrke ungdomsmedvirkning og løfte verdiene demokrati, tillit og toleranse. Det er åpenbart at kunnskap om de unges meninger er verdifullt når vi snakker om temaer som angår barn og unge direkte, men også om utviklingen av det samfunnet de skal være en del av i mange år fremover. Jeg får både fremtidstro og håp av å se og lytte til våre engasjerte ungdom og sitter igjen med en god følelse etter å ha deltatt på deler av Askerkonferansen, sier ordfører Lene Conradi.

Fakta

Formannskapet har vedtatt at Askerkonferansen skal gjennomføres årlig som en viktig ungdomsmedvirkning og arrangement. I 2022 og 2023 har Our Democracy 2.0 og Asker ungdomsråd samarbeidet om planlegging og gjennomføring av konferansen. Senter for innovasjon og læring er den kommunale tilretteleggeren.

Ungdomsrådet er et rådgivende organ i kommunen, og de har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Ønsker du å komme i kontakt, kan spørsmål sendes til: