Askers ordfører blir medlem av WHO-komité

- Det jobbes med å skape gode lokalsamfunn over hele verden, og vi har mye å lære av hverandre, sier ordfører Lene Conradi.

Ordfører Lene Conradi
Her er den nyvalgte ordfører Lene Conradi påført det flotte ordførerkjedet, som ble presentert i forbindelse med det historiske første kommunestyremøtet i nye Asker kommune tirsdag 15. oktober.

Lene Conradi er gjennom vervet sitt som styreleder i Sunne kommuner invitert til å sitte i WHO Healthy Cities’ nye politiske komité.

Hun ser veldig positivt på muligheten til å være med på å styrke det internasjonale samarbeidet i Sunne kommuner, i tillegg til å vise frem folkehelsearbeidet som foregår i Norge for både WHO og Sunne kommuners europeiske søsternettverk.

Rendyrker folkehelse

Tidligere Asker kommune har vært medlem av Sunne kommuner i mange år, med Lene Conradi som styreleder siden 2020. Nettverket, som er det eneste i landet som rendyrker folkehelse og sosial bærekraft, har ifølge ordføreren som mål å gjøre folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert.

- Det skal være inspirerende å drive med lokalsamfunnsutvikling, enten du er folkehelsekoordinator, kommuneplanlegger, folkevalgt eller på annet vis jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Dette jobbes det med over hele verden, og vi har mye å lære av hverandre, sier ordføreren.

Strategisk arbeid

Sunne kommuner skriver på nettsiden sin at de nyvalgte komitemedlemmene skal bidra inn i det strategiske arbeidet i WHO Healthy Cities, orientere om lokale utfordringer og jobbe for økt kunnskap om nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på nettsidene til Sunne kommuner