Fra 15. april er det et generelt bålforbud i hele Norge som gjelder til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Det gjelder et unntak; dersom et bål helt åpenbart ikke kan medføre brann; at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid).

Les mer om bålforbudet på brannvesenets nettsider.

Bilde av bål i skogen