Ber Statens vegvesen revurdere bruk av kollektivfeltet på E18

I et brev til Statens vegvesen ytrer Asker kommune igjen sterke bekymring for konsekvensene av endringene som er foretatt med kollektivfeltet langs E18 Vestkorridoren.

Illstrasjon av bilkø
Foto: AdobeStock

- Vi forstår intensjonen ved tiltakene, men frykter at det ikke er gjort gode nok vurderinger og analyser på forhånd, skriver ordfører Lene Conradi i brevet fra 15. mai. Hun fortsetter med å si at tiltakene allerede etter kort tid har fått store trafikale konsekvenser i Asker på grunn av redusert fremkommelighet på E18 Vestkorridoren og et svært belastet fylkesveinett og lokalveisystem.

- Vi opplever også en økt bekymring for at økt trafikk i lokalveinettet skaper utrygge skoleveier i området, sies det videre.

"Vi ber Statens vegvesen nå om å revurdere tiltakene og vurdere egne løsninger som er bedre tilpasset situasjonen i Asker kommune. Vi mener at Statens vegvesen bør gå tilbake til bruk av kollektivfelt fra Asker til Sandvika for elbiler på virkedagene og som et strakstiltak i helgene. I tillegg ber vi om at Statens vegvesen vurderer å definere spesifikke tidsperioder for bruk av kollektivfeltet, noe som vi mener vil gi en bedre helhetlig løsning for bruk av den totale kapasiteten som finnes i riksvei-, fylkesvei- og lokalveisystemet" står det avslutningsvis i brevet.